ADDEND ADDHOC PER A L’ANY 2022

Termini de presentació de projectes: 30 de novembre de 2021 per a les activitats a desenvolupar el primer semestre del 2022, i 31 de maig de 2022 per a les que s’hagin de realitzar el segon semestre del 2022.

ADDEND ADDHOC per a l’any 2022