Videopoesia: poesia en moviment

Lis Costa cartell DEF

POEMES I VIDEOPOEMES

 

Videopoesia: poesia en moviment

Objectius

Donar a conèixer la poesia audiovisual i el gènere videopoètic. Incentivar la creació de videopoemes.

Parlar de poesia a les aules ha sigut i continua sent un repte, i més tenint en compte que els espais dedicats a les arts i a la creativitat són cada cop més minsos en tots els nivells educatius. Però la poesia pot ser un eix transversal per tractar qualsevol matèria (ciència, esport, història, geografia, llengua…) i per interrogar-nos sobre els nostres principis i actituds. Acostar la poesia a les aules a través del llenguatge audiovisual ho fa atractiu per a estudiants i professors, tot i que primer cal que els docents coneguin com fer-ho i sentin la confiança que portar-ho a les aules és una forma estimulant i eficaç per a l’aprenentatge i el desenvolupament de la creativitat.

Continguts

Concepte de videopoesia. Història del gènere. Visionat d’obres. Creació de videopoemes. Videopoesia a les aules.

[És necessari que uns quants participants al curs portin algun dispositiu (telèfon mòbil, tauleta, càmera…) que permeti gravar vídeo.]

Lis Costa
Professora a la Universitat de Barcelona. Imparteix docència al Grau de Comunicació Audiovisual i als d’Educació.
En assignatures com “Intertextualitat i Audiovisual”, “De la Poesia Visual als Objectes” o “Expressió Oral i Escrita” .

Des de l’any 1991 forma Habitual Video Team amb Josep M. Jordana, amb qui organitza des del 2000 el cicle / festival de vídeo d’autor FLUX (www.fluxfestival.org), el festival INFLUX d’arts escèniques audiovisuals (www.influxfestival.org),  i dirigeix l’arxiu videogràfic on line SUMMA (www.summa-hvt.org).
La seva principal línia d’investigació és la poesia experimental. Programa actuacions, imparteix cursos i publica articles i material audiovisual sobre el tema. És investigadora del grup de recerca “POCIÓ poesia i educació” de la UB, que es dedica a apropar la poesia a l’àmbit educatiu, especialment la poesia contemporània en tots els seus vessants (www.pocio.cat).

 

Calendari
Del 11 al 13 de juliol de 2016.

Dilluns 11, de 18 a 20.
Dimarts 12, de 10 a 14 i de 16 a 20.
Dimecres 13, de 10 a 13.

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una certificació de 15 hores (codi 7000240021)

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic