Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic