soldats de plom

4 pautesSoldats de plom, Joan Serramià

Construcció col·lectiva de processos pedagògics amb l’art contemporani

Descripció del curs

Partint de treballs de la Col·lecció d’Art Contemporani del Priorat [CACP], elaborem uns cursos consistents a treballar col·laborativament la producció de propostes pedagògiques creatives que puguin ser aplicades en l’educació pels participants del curs.

Aquest curs té per objectiu introduir-nos en l’art contemporani a partir de l’anàlisi del treball d’artistes amb una mirada globalitzada dels coneixements: relacionar continguts, mètodes de treball de les arts visuals amb l’escola i els altres àmbits educatius, amb la generació de coneixement mitjançant aquestes arts.

 Objectius
  
 Analitzar pràctiques artístiques contemporànies i tractar-les com una eina didàctica.
 Deduir com es treballa en projectes artístics contemporanis: nous formats i noves metodologies.
 Facilitar recursos per accedir a les noves pràctiques artístiques, tant conceptualment com pel que fa a tècniques.
 Establir un espai de diàleg i reflexió on els participants puguin expressar-se de forma conscient, creativa i reflexiva.
 Generar col·lectivament processos i propostes pedagògics adequats als diferents formats i espais educatius.
  
 Programa
 
 A partir del treball Soldats de plom, de la CACP —que es presentaran en format plòter, i amb la possibilitat de mostrar-los en format expositiu—, es crearà un diàleg que proporcioni claus per comprendre’ls i extreure’n coneixements, tot relacionant-los amb altres treballs artístics per establir-hi connexions.
  
 Els diversos treballs, de continguts, formats i metodologies i processos diferents, serviran per analitzar totes aquestes variables, amb l’elaboració col·laborativa de propostes pedagògiques obertes.
  
 El curs es desenvoluparà a partir de les propostes, els interessos i les necessitats dels participants. Progressivament s’introduiran maneres de fer, amb l’èmfasi en la construcció col·lectiva del coneixement i les propostes de treball. Es contempla la possibilitat de fer sortides de camp.

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic