Paisatge de guerra

Bloc amb els treballs sorgits del taller

https://paisatgedeguerra-blog.tumblr.com

Paisatge de guerra

Taller de Democracia, http://www.democracia.com.es/
del 9 al 12 d’agost de 2017
Addend

Com podria ser un taller de paisatge que partís de la premissa expressada per Emory Douglas, ministre de cultura dels Panteres Negres: “el millor paisatge és aquell que mostra l’opressor penjat del seu puto coll”?

Paisatge de guerra es planteja com un taller de paisatge al voltant del context geogràfic, històric i sociocultural de l’entorn d’Addend. El seu objectiu és la producció d’intervencions específiques i la seva documentació, contemplant les noves formes de distribució i reproducció digitals.

A través d’una sèrie de sessions teòriques ens aproparem a conceptes relacionats amb l’art com a propaganda, la inexistència de la natura, la representació de la memòria i el col·lapse, que ens han de ser útils per a la posterior producció de projectes específics.

El taller s’estructura en quatre punts:
Sessions teòriques
Sessions pràctiques
Avaluació de resultats
Difusió digital

+++++++++++++++++++

DEMOCRACIA
Equipo de trabajo formado en Madrid por Iván López y Pablo España.
http://www.democracia.com.es/

La opción del trabajo en grupo responde a la intención de abordar una práctica artística centrada en la discusión y el enfrentamiento de ideas y formas de acción. El mismo hecho de trabajar en grupo fija un interés de intervención en el ámbito de lo social, a través de planteamientos comprometidos con lo real. Los proyectos responden a una preocupación sobre la progresiva escenificación de los ámbitos de convivencia; visible, no sólo en la importancia, cada vez mayor, de la imagen, sino también en la paulatina incorporación del simulacro a diversos campos de la vida cotidiana, tales como la política, la tecnología o la cultura.

Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista Nolens Volens) y en el comisariado (No Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Dueños, Arte Útil). Fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro (1989-2006).

Paisaje de guerra

¿Cómo podría ser un taller de paisaje que partiera de la premisa expresada por Emory Douglas, ministro de cultura de los Panteras Negras: “el mejor paisaje es aquel que muestra al opresor colgando de su jodido cuello”?

Paisaje de guerra se plantea como un taller de paisaje alrededor del contexto geográfico, histórico y socio-cultural del entorno de Addend. Su objetivo es la producción de intervenciones específicas y su documentación, contemplando las nuevas formas de distribución y reproducción digitales.

A través de una serie de sesiones teóricas nos acercaremos a conceptos relacionados con el arte como propaganda, la inexistencia de la naturaleza, la representación de la memoria y el colapso, que nos han de ser útiles para la posterior producción de proyectos específicos.

El taller se estructura en cuatro puntos:
Sesiones teóricas
Sesiones prácticas
Evaluación de resultados
Difusión digital

Calendari
Del 9 al 12 d’agost de 2017.

Dimecres 9, de 18 a 19’30.
Dijous 10, de 10 a 13 i de 16 a 19.
Divendres 11, de 10 a 13 i de 16 a 19.
Dissabte 12, de 10 a 12.

Cost
Curs:  130 €, inclou els dinars de dimecres i dijous.
Estada: 55 €, tres nits (les habitacions són compartides); els esmorzars i els sopars no estan inclosos (l’espai té cuina comunitària).

Formulari d’inscripció

(necessari)

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic