Art contemporani en processos pedagògics

cartell MCB

 

Curs dirigit a mestres d’infantil i primària, educadors i docents en general.

Curs d’introducció a l’art contemporani mitjançant l’anàlisi de com treballen els artistes, amb una mirada globalitzadora dels coneixements, tot vinculant-los amb els coneixements que es treballen a l’escola.

El punt de partida són els tres grans gèneres de la història de l’art: retrat, paisatge i natura morta, que en la contemporaneïtat deriven, i s’amplien, cap al cos, el territori i els objectes, amb totes les possibles hibridacions: accionismes, derives, assemblatges, composicions textuals, inserció en el context, processos participatius… (tots ells en les seves vessants representacionals i físiques).

Programa

El curs es compon de tres apartats, cadascun es divideix en dues parts: anàlisi de les diverses maneres de treballar dels artistes contemporanis, i com aplicar aquests referents a l’aula.

Es parteix de les necessitats dels participants, emfatitzant la construcció col·lectiva de coneixement.

Objectius

—Introduir metodologies, llenguatges i continguts propis del món de l’art i de la cultura contemporània en processos pedagògics.
—Conèixer, valorar, treballar i difondre críticament les manifestacions de l’art. Investigar, analitzar, reflexionar i extreure’n conclusions.
—Aplicar-ho en projectes personals, continguts, processos i solucions inherents a les arts visuals contemporànies.

Continguts

—Els grans gèneres de la història de l’art: retrat, paisatge i natura morta.
—L’art com a font de coneixement.
—Introducció al món de l’art contemporani. Claus per a la comprensió i aprenentatge.
—L’adisciplinarietat/metadisciplinarietat com una visió globalitzada del món, sense la compartimentació dels coneixements.
—Recursos, metodologies i processos a l’aula.

IMG_0099

Montserrat Cortadellas
En el camp de la pedagogia du a terme dues línies de treball.
En l’ensenyament reglat és formadora de l’ICE de la URV, i des de l’any 1993 assessora i educadora d’infantil i primària d’arts visuals. Com a artista du a terme el cicle Estratègies de Coneixement, un projecte artisticopedagògic que desenvolupa des de l’any 1999 amb diversos col·lectius, majoritàriament aliens a l’art contemporani.

Més informació:
http://comissariat.cat/mcb/index.html
http://culturant.blogspot.com/
https://estrategiesdeconeixement.wordpress.com/

Calendari
Del 22 al 24 d’abril de 2016.

Divendres 22, de 19 a 20.30.
Dissabte 23, de 10 a 14 i de 16 a 20.
Diumenge 24, de 10 a 13.30.

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una certificació de 15 hores (codi 7000150021)

 

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic