Segona Trobada d’agents articuladors independents

Venvolguts,
Des de la Paac i Addend us convoquem a la 2a Trobada d’Agents Articuladors Independents d’Arts Visuals de les Comarques Meridionals.
Per a aquesta segona jornada d’articulació de l’ecosistema cultural, i un cop constatat l’interès de tots els participants a donar-li continuïtat i constituir un front comú, com a ordre del dia proposem el desenvolupament d’aquests punts:
—Afinitats i aliances. 
—Projectes i estratègies a compartir. 
—Requisits bàsics per pertànyer al col·lectiu/associació.
—Fórmules possibles. Noms possibles.
Aquest punts han d’ajudar a definir un mapatge amb la xarxa d’afinitats entre els diversos projectes: tipus de vincles que cadascun d’ells vol o creu possible dur a terme, amb quins altres projectes, en quines condicions i amb quins objectius.
 Aquest mapatge ens pot ser molt útil per establir les connexions oportunes de cara a desenvolupar uns lligams pràctics i útils. 
Entenem que aquesta és la continuïtat lògica de la línia d’actuació que vam encetar en la reunió del dia 3 de juny. En aquesta cas un demanem que porteu una mica treballades aquestes qüestions per agilitar la reunió, que serà de nou a Addend, La Morera de Montsant. La data que us proposem és el dissabte dia 4 de novembre a les 11 del matí.
Salut!

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic