DISSENY BIOCLIMÀTIC I EDIFICIS EFICIENTS, II

cartell Bunyesc2-3

Disseny bioclimàtic i edificis eficients

Josep Bunyesc. Doctor arquitecte. Especialista en construcció eficient, rehabilitació energètica i construcció amb fusta. Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2012, en la categoria d’Arquitectura i Espai Públic.

Calendari
7, 8 i 9 d’octubre de 2016.
Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una certificació de 15 hores (codi 7000010021)

Objectius
Despertar la sensibilitat de la importància de fer una bona gestió dels recursos en el camp de l’edificació. Entendre com es pot fer per reduir el consum energètic dels edificis i com aprofitar els recursos naturals renovables, seguint l’exemple de l’arquitectura tradicional local i afegint els avenços tecnològics.

Divendres 7, de 19 a 20.30
Introducció
Criteris bàsics de la física de l’edifici
— càlcul de demanda energètica
— importància de les aportacions solars i la forma urbana

Dissabte 8, de 10 a 14 i de 16 a 20
L’arquitectura tradicional, eficiència, bioclimatisme i adaptació al lloc.
A escala territorial, urbana i de l’edifici
Criteris de millora contemporània de l’arquitectura tradicional: criteris físics i energètics
— optimització del gruix dels aïllaments
— la importància o no de la inèrcia tèrmica
— l’energia gris dels materials i el seu cicle de vida
— la influència de l’usuari
Addend, com s’ha pensat i com s’ha construït. Visita in situ.

Diumenge 9, de 10 a 13.30
Xerrada oberta al públic.
Exemples construïts al nostre país d’edificis eficients passius o positius. Exemples que justifiquen que un altre model energètic és possible ja avui i aquí. La rehabilitació energètica i el pas cap als edificis positius. Una realitat, amb materials naturals i d’origen local.

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic