Addend

Addend_16-21 publicació.pdf

cartell LLE-1

Equipament per a la recerca, la creació audiovisual i el pensament crític.

 

 

Addend és una infraestructura estable i independent que neix amb l’objectiu de potenciar, facilitar i desenvolupar la investigació, la producció i la difusió de propostes avançades, crítiques i compromeses d’art contemporani que tinguin molt en compte el context que les acull. Addend pretén generar un marc d’actuació favorable quant a potenciar la trobada, el debat i el transvasament de coneixements, la interrelació multidisciplinària, la investigació…; en definitiva, la producció col·laborativa. Addend vol facilitar estades, eines, informació i contactes als creadors, i activar la interrelació entre agents culturals, usuaris i públic.

Per aconseguir aquests objectius aquest equipament ofereix un conjunt de serveis de dinamització i de producció dins l’àmbit cultural especialment enfocats en els aspectes pedagògics, en els processos participatius i col·laboratius, i alhora unes línies de treball obertes i transversals. Aquests serveis són cursos, tallers, assessorament i difusió, espais de trobada, i espais de treball per a artistes, agents culturals i col·lectius.

Els usuaris habituals, a qui bàsicament es dirigeix la proposta, són creadors de diversos àmbits, disciplines, tendències i generacions; agents culturals (gestors, crítics i tècnics) i també estudiants, educadors i centres educatius, tant del país com del context internacional.

Aquest nou marc de relació vol assajar un enfocament que temptegi nous paradigmes culturals i afronti el nou marc polític i social i els diversos aspectes que el conformen, que prioritzi l’autonomia, l’autogestió i la sostenibilitat mitjançant un posicionament ideològic analític i crític. Alhora, ha de dinamitzar la cultura més innovadora de les comarques meridionals de Catalunya i de la resta dels Països Catalans.

Amb els programes duts a terme per Addend es pretén capgirar les dinàmiques pel que fa a la relació entre els àmbits urbà i rural, on habitualment és la mirada feta des de l’àmbit urbà la que defineix l’àmbit rural. En aquest cas, es pretén que sigui l’àmbit rural el que generi discursos susceptibles de projectar-se sobre l’àmbit urbà.

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic