MARTA RICART

MARTA RICART

Cercant llenguatges de creació amb i des de les persones

SCALA TERRAE

Sinopsi
Scala Terrae és una proposta desenvolupada per al projecte Priorat en Persona-Arts Visuals que se sitúa en la Cartoixa d’Scala Dei i concretament en el simbolisme de l’escala inherent als seus orígens.
La proposta es planteja traslladar la simbologia de l’escala a una aproximació més contemporània tot transformant l’escala mística originària, en una escala propera i local. En aquest sentit la proposta se sitúa en el lloc i en les persones (que hi habiten i el visiten) i s’enfoca en la creació d’una escala cromàtica local.
Per al desenvolupament de la proposta, es parteix de la interacció amb adils locals i habitants de la zona per:
– Investigar inicialment sobre l’ús del color tan antigament com contemporàniament
i les possibilitats locals cromàtiques que ha ofert la zona, (tan minerals com vegetals) en la coloració.
– Reconèixer les varietats locals de plantes tintòries i recursos cromàtics locals.
– Elaborar processos de tintat i elaboració de pigments locals per conèixer la gamma cromàtica resultant.
– Crear una peça que exposi públicament la gamma cromàtica de la zona
– Compartir el procés de realització i tot el que ha obert, generat i implicat.
Així la proposta pretén crear una escala cromàtica local a partir dels recursos naturals que el lloc ofereix tot mirant passat i present. En la creació de l’escala cromàtica, es crearà una cartografia dels llocs i els seus recursos cromàtics.
D’aquesta manera es crearà una cartografia de les possibilitats cromàtiques (que reflexarà les possibilitats del lloc) i una escala cromàtica (on es mostrin les coloracions) a partir del seu tractament i manipulació ja sigui en tintura o pigment. Els matisos que prengui aquesta escala dependràn dels tempos, els ritmes que prenen els materials en contacte amb l’aigua i diferents aglutinants. Així, els temps es veuran també reflectits en la varietat cromàtica que es pretén realitzar.
El resultat final que es planteja en tot el procés, és una mostra de les possibilitats locals d’emanació del color que disposa el perímetre radial d’Scala Dei. Aquesta mostra, es planteja en un inici en dues parts:
– Una primera part on s’exposarà el procés de realització (que inclou el reconeixement de les plantes locals, el seu tractament fins a les diferents gammes cromàtiques que presenta, els recursos trobats en relació a la memòria local i els testimonis de persones locals).
– Una segona part que es proposa en un format d’instal.lació a Scala Dei.