MARTA RICART

 

 

 

 

 

 

 

MARTA RICART

Cercant llenguatges de creació amb i des de les persones

 

 

 

SCALA TERRAE

Sinopsi
Scala Terrae és una proposta desenvolupada per al projecte Priorat en Persona-Arts
Visuals que se sitúa en la Cartoixa d’Scala Dei i concretament en el simbolisme de l’escala
inherent als seus orígens.
La proposta es planteja traslladar la simbologia de l’escala a una aproximació més
contemporània tot transformant l’escala mística originària, en una escala propera i local. En
aquest sentit la proposta se sitúa en el lloc i en les persones (que hi habiten i el visiten) i
s’enfoca en la creació d’una escala cromàtica local.
Per al desenvolupament de la proposta, es parteix de la interacció amb adils locals i
habitants de la zona per:
– Investigar inicialment sobre l’ús del color tan antigament com contemporàniament
i les possibilitats locals cromàtiques que ha ofert la zona, (tan minerals com
vegetals) en la coloració.
– Reconèixer les varietats locals de plantes tintòries i recursos cromàtics locals.
– Elaborar processos de tintat i elaboració de pigments locals per conèixer la
gamma cromàtica resultant.
– Crear una peça que exposi públicament la gamma cromàtica de la zona
– Compartir el procés de realització i tot el que ha obert, generat i implicat.
Així la proposta pretén crear una escala cromàtica local a partir dels recursos naturals que
el lloc ofereix tot mirant passat i present. En la creació de l’escala cromàtica, es crearà una
cartografia dels llocs i els seus recursos cromàtics.
D’aquesta manera es crearà una cartografia de les possibilitats cromàtiques (que reflexarà
les possibilitats del lloc) i una escala cromàtica (on es mostrin les coloracions) a partir del
seu tractament i manipulació ja sigui en tintura o pigment. Els matisos que prengui
aquesta escala dependràn dels tempos, els ritmes que prenen els materials en contacte
amb l’aigua i diferents aglutinants. Així, els temps es veuran també reflectits en la varietat
cromàtica que es pretén realitzar.
El resultat final que es planteja en tot el procés, és una mostra de les possibilitats locals
d’emanació del color que disposa el perímetre radial d’Scala Dei. Aquesta mostra, es
planteja en un inici en dues parts:
– Una primera part on s’exposarà el procés de realització (que inclou el
reconeixement de les plantes locals, el seu tractament fins a les diferents gammes
cromàtiques que presenta, els recursos trobats en relació a la memòria local i els
testimonis de persones locals).
– Una segona part que es proposa en un format d’instal.lació a Scala Dei.