Creativitat i reciclatge

Creativitat i reciclatge

Taller de Juanito Maraca

Conscienciar: refer camins i submergir-nos en el món de les possibilitats. Canviar la mirada i aprendre a saber veure per saber interpretar. Deixar de ser en funció de… per tornar a ser.

Aquest taller inclou un seguit d’actuacions que incideixen en l’educació mediambiental com una part necessària de la formació integral dels nous ciutadans. Una manera divertida i àgil de potenciar la imaginació i desenvolupar la creativitat.

Els objectius globals del projecte es plantegen sobre dos eixos d’actuació complementaris: la formació mediambiental i el foment d’un posicionament crític i creatiu cap als objectes en general i cap als objectes reciclats.

• Formació mediambiental

—Presa de consciència respecte del problema dels residus no orgànics i el seu increment.

—Plantejament del residu como a cohabitant. Quan reciclem no alliberem espai, però podem evitar més producció nova que ocupi més el nostre entorn.

—Sensibilitzar els consumidors sobre el fet que “el millor reciclatge seria que no calgués reciclar”. Si es fes un consum responsable comprant productes duradors, necessaris i reutilitzables disminuiria considerablement el problema dels residus.

• Foment d’un posicionament crític i creatiu

—Descobriment de noves aplicacions dels materials usats. El reciclatge no es planteja només com una separació de residus per ser posteriorment tractats industrialment, sinó com una reconversió en objectes quotidians que podem (re)utilitzar de diverses formes.

—Aconseguir que els objectes i les formes es vegin des de perspectives desestructurades. L’objecte no és només allò que ens han ensenyat, sinó que té moltes més possibilitats d’aplicació: artístiques, funcionals…

—Desenvolupar la imaginació a través de la creativitat amb residus aparentment inútils i amb formes que, per la seva quotidianitat, ens passen desapercebudes.

—Ampliar l’espectre artístic a partir de noves fórmules d’expressió.

Inscripcions: Ajuntament de la Morera de Montsant.
aj.morera@altanet.org

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic