TROBADA D’AGENTS ARTICULADORS INDEPENDENTS

TROBADA D’AGENTS ARTICULADORS INDEPENDENTS D’ARTS VISUALS, DE LES COMARQUES MERIDIONALS

Estem preparant des de la PAAC –Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya– i ADDEND la primera TROBADA D’AGENTS ARTICULADORS INDEPENDENTS D’ARTS VISUALS, DE LES COMARQUES MERIDIONALS.
En aquesta reunió hi tenen cabuda tots els diversos plantejaments i formats en els quals es desenvolupa aquesta mediació: espais expositius, residències artístiques, publicacions, programes d’investigació, centres socials autogestionats, programes radiofònics… I tindrà lloc el 3 de juny de 2017 a ADDENT (La Morera del Montsant), centre gestionat per la Montserrat Cortadellas i el Francesc Vidal.

La idea sorgeix en plantejar possibles reivindicacions de la PAAC al voltant de la situació del sector cultural i artístic i de les seves mancances en les comarques de Tarragona, on s’incidia especialment en la mancança d’un centre d’art aglutinador. Es tracta d’un primer tempteig per plantejar possibles vincles entre totes les propostes/plataformes independents del territori. Entenent que en sumar esforços és possible desenvolupar un “centre d’art” –deslocalitzat o multilocalitzat– amb una entitat pròpia, i lluny de la dinàmica immobilista i aliena a les necessitats dels artistes que presenten les institucions culturals del territori.

També s’intenta reivindicar un patrimoni, que en molts casos s’ha anat bastint amb el treball de molts anys. Aquestes plataformes tenen un funcionament actiu i autònom i funcionen amb independència d’institucions o de la quantitat de públic que assisteix a les seves activitats. Omplen el buit que haurien de contemplar les administracions, i ho fan amb un alt nivell de rigor i professionalitat. El seu funcionament no es du a terme en detriment d’altres equipaments i, en cap cas, entorpeixen els equipaments institucionals que hi pugui haver en un futur.

http://www.paac.cat/p/1/0/67/TROBADA-D’AGENTS-ARTICULADORS-INDEPENDENTS-D’ARTS-VISUALS,-DE-LES-COMARQUES-MERIDIONALS

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic