Arts visuals en projectes globalitzadors

Arts visuals en projectes globalitzadors

Dirigit a mestres d’infantil i primària, educadors i docents en general.

En aquest taller relacionarem els continguts i les maneres de treballar les arts visuals en l’escola i els diversos àmbits educatius, amb la generació de coneixement d’aquestes arts per redefinir les maneres de fer en els contextos d’aprenentatge.

El taller es construirà a partir de les necessitats dels assistents. És per això que en el moment d’inscriure-s’hi cada participant ha de manifestar en quins temes i metodologies globalitzadores hi està interessat.

Objectius

―Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com una eina educativa.
—Mostrar com es treballa en projectes artístics contemporanis, nous formats i metodologies.
―Introduir metodologies, llenguatges i continguts propis del món de l’art i de la cultura contemporanis en processos pedagògics.
―Conèixer, valorar, treballar i difondre críticament les manifestacions de l’art. Investigar, analitzar, reflexionar i extreure’n conclusions.
—Facilitar recursos per accedir a les noves pràctiques artístiques, tant conceptualment com tècnicament.
—Aplicar en projectes personals continguts, processos i solucions inherents a les arts visuals contemporànies.

Continguts

—L’art com a font de coneixement.
—Introducció al món de l’art contemporani. Claus per comprendre’l i aprendre’l.
—Les metodologies i els formats de l’art contemporani (matèries, tècniques…).
—L’adisciplinarietat/metadisciplinarietat com una visió globalitzada del món, sense la compartimentació dels coneixements.
—Recursos, metodologies i processos a l’aula.

Montserrat Cortadellas
En el camp de la pedagogia du a terme dues línies de treball.
En l’ensenyament reglat és formadora de l’ICE de la URV, i des de l’any 1993 assessora i educadora d’infantil i primària d’arts visuals. Com a artista du a terme el cicle Estratègies de Coneixement, un projecte artisticopedagògic que desenvolupa des de l’any 1999 amb diversos col·lectius, majoritàriament aliens a l’art contemporani.

Més informació:
http://comissariat.cat/mcb/index.html
http://culturant.blogspot.com/
https://estrategiesdeconeixement.wordpress.com/

Calendari
3,  4 i 5 de juliol de 2017.

dilluns 3, de 18 a 20.
dimarts 4, de 10 a 14 i de 16 a 20.
dimecres 5, de 10 a 13

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV (codi 7000580021) amb una certificació de 15 hores
Adreça per a l’inscripció xtec (reconeixement certificat): http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/

Cost
Taller:  50 €, inclou el dinar de dimarts.
Estada: 40 €, dos nits (les habitacions són compartides); els esmorzars i els sopars no estan inclosos (l’espai té cuina comunitària).

Formulari d’inscripció

(necessari)

Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic